Eleman Bulmak

eleman aramak

Firmaların eleman aramak seçim kriterleri, ihtiyaçlarına, işin doğasına ve organizasyon yapılarına göre değişir. Bu değerlendirme sürecinde, adayın kişisel özellikleri, eğitimleri kadar önemlidir. Hatta bazen kişisel özellikler, adayın aldığı eğitimden daha önemlidir.

Firmalar adaylarla görüşürken, adayın pozisyonunun gerektirdiği görevleri başarıp başaramayacağını ve şirkette daha büyük sorumluluklar alıp alamayacağını incelerler. Firmalar ve yöneticiler, iş görüşmesi boyunca şu özellikleri değerlendirmeye çalışırlar:

  1. Kişilik: Kendine güven, hedef belirleme, güçlerin değerlendirilmesi, heyecan, soğukkanlılık, ağır başlılık, güler yüzlülük, esneklik, espri anlayışının öğrenilmesi.
  2. Olgun davranış ve yargı yürütme (muhakeme) yeteneği.
  3. İletişim becerileri: Diğer kişilerle etkileşim yeteneği, sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
  4. Liderlik potansiyeli: işi ve insanları yönlendirme becerisi. Sosyal aktivitelerde ve iş yaparken gösterilir.
  5. Başarı örnekleri: Öğrencilik ve iş deneyimlerindeki belirgin başarılar. Bunların meydana geliş ve oluş biçimleri.
  6. Problem çözme ve analitik yetenek: Problemlere yaklaşım ve çözüm tarzı. Problemi parçalara bölerek çözme becerisi.
  7. Mesleğe ilgisi ve meslek bilgisi.
  8. İş ahlakı: Sorumluluk alma, taahhütlerini yerine getirme.
  9. Görünüm: Kıyafet, çeki düzen, davranışlar, tavır.
Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir