5 nisan avukatlar günü

 • karayilan

  5 nisan avukatlar günü; kutlama değil mücadele!

  adalet için, haklarimiz ve geleceğimiz için mücadeleye çağiriyoruz.

  değerli meslektaşlarımız,


  yargı, iktidar odakları arasında güç savaşlarına sahne olurken halkın adalet özlemi gittikçe büyüyor. başta pvsk, tmk ve özel yetkili mahkemeler olmak üzere yasal düzenleme ve fiili uygulamalarla temel hak ve özgürlükler yok ediliyor. toplumsal, siyasal ve sendikal muhalefet terörle mücadele adı altında dizginsiz bir baskının muhatabı olmaya devam ediyor.

  olağanüstü hal hukukunun kapsamı ve etki sahası büyütülerek olağanlaştırılıyor. yargı, özel yetkili savcı ve hakimlerin tahakkümü altına alınıyor. istanbul c. başsavcılığına ve yardımcılıklarına hakim ve savcı kitlesi içerisindeki sayısal oranlarına bakılmaksızın özel yetkili savcıların atanması bile tek başına bu tahakkümün açık göstergesidir.

  hsyk ve yüksek yargıda yapılan düzenlemelerin yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama söyleminin aksine vesayetin merkezini akp lehine değiştirmek dışında bir işlev taşımadığı kısa sürede anlaşılmıştır.

  tüm bunlara karşı mücadele etmenin meslekten hukukçular içinde ancak bugüne kadar iktidarın karşısında, halkın yanında durmuş olan avukatlar tarafından sürdürülebileceği açıktır.

  bu nedenle tüm meslektaşlarımızı, adalet için mücadele etmeye çağırıyoruz.

  örgütlenmeli ve mücadele etmeliyiz

  demokrasi ve özgürlük mücadelesinin vazgeçilmez ilkelerinden olan bağımsız yargı, adil yargılanma ve savunma hakkı, baskıcı ve gerici yasalarla ve yasa dışı fiili uygulama ve saldırılarla kısıtlanırken, diğer yandan avukatlık mesleği neo-liberal sürecin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılıyor.

  avukatlık mesleğinin kamu hizmeti niteliği gün geçtikçe aşındırılıyor. temelinde "savunma hakkı" ve "hak arama özgürlüğü" olan avukatlık, toplumsal sorunlar ve etik değerlerden daha çok parasal çıkarlar ve piyasa kuralları öne çıkarılarak yeniden yapılandırılıyor. bu süreç ücretli emek kullanmayı, bağımsız avukatların tasfiyesini beraberinde getirmekte, avukatlık maliyeti yüksek bir mesleğe dönüştürülmektedir.

  her biri birer ekonomik ve siyasal güç odağı olmaya aday avukatlık tekelleri gelişiyor. avukatlar sermaye sahipleri ve ücretliler olarak iki sınıfa ayrılmakta, ücretli avukatların oranı ve kitlesi hızla artmaktadır. devasa bir avukat kitlesi sefalet ücretlerine ve kölece yaşam koşullarına mahkum edilmektedir.

  takip ettikleri davalar nedeniyle gözaltına alınan, evi, bürosu aranan ve tutuklanan avukatların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. sır saklama yükümlülüğü başta olmak üzere bağımsız savunma, adil yargılanma için gerekli tüm yasal korunaklar birer birer yok edilmektedir.

  tüm bunlara karşın barolar; bankalar, sağlık tekelleri, gsm operatörleri, sigorta şirketleri ile yapılan sponsorluk ve kolaylık anlaşmaları ile haklarımızı, aldıkları kalite belgeleri ile mesleğin saygınlığını koruduklarını iddia ediyorlar.

  oysa haklarımızı ve mesleğin saygınlığını korumanın yolu örgütlenmek ve mücadele etmektir. unutulmamalıdır ki sermaye ve iktidar kıskacında can vermeye zorlanan avukatlık mesleğinin yok oluşu aynı zamanda toplumun hak arama özgürlüğünün de yok olması anlamına gelmektedir.
  bu nedenle tüm meslektaşlarımızı büyük salonlarda, balo ve hamaset nutukları altında yapılacak kutlamalara değil haklarımız ve geleceğimiz için örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz.


  çağdaş hukukçular derneği

  istanbul şubesi

  http://halkinsesi.tv/index.php/acklamalar/2611-5-nsan-avukatlar-guenue-kutlama-del-muecadele.html

 • dodi

  5 nisan avukatlar günü’nde, bu günün kendileri için kutlama değil, mücadele günü olduğunu belirten çhd üyesi avukatlar ankara adliyesi önünde, tutuklu avukatlara özgürlük istedi.

  adliye önünde “tutuklu avukatlar serbest bırakılsın” pankartı açan avukatlar cübbeleriyle seslerini yükseltti. avukatlar, “tutuklu avukatlara özgürlük”, “devrimci avukatlar onurumuzdur”, “çhd susmadı susmayacak” sloganları attı.

  çhd ankara şube başkanı murat yılmaz burada yaptığı açıklamada, avukatlar günü’nün lüks otellerde balolar düzenlenerek kutlanacak bir gün değil, savunmaya ve avukatlık mesleğine yönelik saldırılara karşı mücadele günü olduğunu söyledi. yılmaz, iktidarın ezilen kürt halkının, sosyalistlerin, devrimcilerin, yoksulların, işçilerin, öğrencilerin aydınların ve muhaliflerin savunma hakkına ve avukatlarına bugüne kadar askeri faşizmin en ağır koşullarında bile görülmeyen ölçüde ağır bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

  hedef gösteriliyoruz

  yılmaz, ev ve büroları hukuksuz şekilde basılan 3 meslektaşlarının hakkında açılan davaların cezalarla sonuçlandığını, başbakanın hedef göstermesi ve özel görevli savcıların emri ile polis tarafından düzenlenen operasyonlarla 43 avukatın gözaltına alındığını ve 23 meslektaşlarının tutuklandığını anlattı.

  çhd binalarına, avukatların bürolarına yönelik baskın ve aramaların hukuksuzluğuna vurgu yapan yılmaz, üye ve yöneticilerinin derneğin faaliyetleri ve avukatlık pratikleri, takip ettikleri davalar nedeniyle tutuklandıklarını söyledi. yılmaz, “bugün itibariyle cezaevlerinde tutuklu bulunan 41 meslektaşımız, avukatlık görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek müvekkillerinin hak ihlallerine uğramamaları için, mücadele ettikleri için suçlandılar” dedi.

  bu koşullar altında avukatlar günü’nün kutlanacak bir gün olmadığının altını çizen yılmaz, avukatların sorunlarına çözüm bulmak için mücadele etmenin gerekliliğine dikkat çekti. çhd’nin iktidarın savunmaya yönelik baskılarına boyun eğmeyeceğini ve savunma hakkı ve bağımsızlığının gereklerini yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı. (ankara)

  özgürlük istediler

  çağdaş hukukçular derneği (çhd) bursa şubesi üyesi avukatlar, adliye sarayı önünde yapıkları açıklamayla 5 nisan dünya avukatlar günü’nü kutlamadıklarını ifade etti.

  bursa barosu başkanı ekrem demiröz, makina mühendisleri odası bursa şube başkanı ibrahim mart, eğitim sen bursa şube başkanı hasan özaydın da eyleme katılarak, çhd’li avukatlara destek verdi.

  açıklamayı okuyan çhd bursa şube başkanı aslı evke yetkin, çhd üyesi avukatların ve derneğin genel başkanının tutuklanmasının avukatlık mesleğini ve savunmayı yıldırma, sindirme girişimi olduğunu ifade etti. yetkin, açıklamaya şu şekilde devam etti: “5 nisan sadece avukatların günü değil, aynı zamanda demokrasinin temel ilkelerinden olan savunma ve adil yargılanma hakkı için mücadele günüdür. ülkemizdeki cezaevi kampüsleri içine sıkışmış adaletten uzak tutuklu yargılanan meslektaşlarımız varken avukatlar günü’nü kutlamayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz.” (bursa)

  'sorunlarimiz çözülsün'

  onlarca kamu avukatı da avukatlar günü’nde istanbul muhakemat müdürlüğü önündeydi. kamu avukatları adına basın açıklamasını okuyan av. songül beydilli “bu günü kutlamıyoruz. çünkü yargının kurucu unsuru, savunmanın temsilcisi, hukuk devleti ve adaletin güvencesi olan savunma mesleğini yürüten biz kamu avukatlarına yönelik itibarsızlaştırma artıyor” dedi. avukatların iş yükünün bir sınırı olmadığının altını çizen beydilli, “artık sabrımız tükendi. hükümeti, taleplerimizi yerine getirmeye çağırıyoruz. aksi takdirde, haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizin, mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi. (istanbul)

 • bipolar bear

  5 nisan 1923, Ankara barosu'nun açılışı yapılır ve avukatlar günü kabul edilir. kutlu olsun.

  “Herhalde âlemde bir hak vardır ve hak, kuvvetten üstündür"
  Gazi M.K.Atatürk

  1