abdest almaya giderken haber vermek

  • parliament mavisi

    içimizde hala daha allah korkusu olanların yaptığıdır.

    Not: boy abdesti alıyorum

    3
  • nosferatu_alucard

    abdest almadan bir kere daha yapalım mı, ne dersin cici kız? deme şekli.