ahlak dahilinde cinsi münasebet

  • koyuipsalasportaraftari

    her mümin ve bilhassa her müminenin bir takım mezcubi hal ve tavırlardan uzak durulması konusunda azami dikkat göstermesi gereken , umumi cinsel münasebet kaideleri.

  • dmnrzv

    El sıkışmaktır.

    1