akka kalesi

  • don draper

    nizami cedit ordusunun napolyona ilk maglubiyeti yasattigi yer.
    muhtemel son galibiyetlerimizden.
    sonra modern orduya gecildi.
    biz gecemedik.