aksiyon

  • fresa

    roman, hikaye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar. genel anlamıyla hareket.

  • tiyatro terimleri

    1. eylem: bir iş, hareket yapmak, bir davranışta bulunmak. 2. davranış: bir değişiklik getirebilecek etki uyandırabilecek düşünce ya da hareket. 3. bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi; bu hareketten ortaya çıkan gelişim. 4. baş olgu: oyunun temasını geliştiren başlıca olay, öykü, gelişim. 5. sıra olaylar: bir oyunun metninde yer alan arka arkaya sıralanmış durumlar ve olaylar. 6. iç aksiyon: oyunun havasını kuran gelişim. 7. dış aksiyon: oyunun olaylarında var olan hareket ve durumların gelişimi. 8. konuşma aksiyonu: oyunun konuşmalarında var olan devingenlik. oyunu ileriye götüren anlatımdaki itici güç.

  • sifrem1234

    almak.