all every ve each farkı

 • esimnebilsin

  all: hepsi, tamamı. çoğul olarak kullanılır.
  mesela 'all pregnant women' gibi.
  -all countries have a national flag.

  every: her. tekil kullanılır.
  -everybody needs friends.
  -every seat in the theatre was taken.
  -every country has a national flag.

  each: her, her biri. tekil kullanılır. every ile benzer anlam taşımaktadır. each'i cümlelere tek tek anlamını katmak için kullanırız.
  -study each sentence carefully.(=study the sentences one by one)

  ama every genel bir anlam taşımaktadır. yani every'yi daha çok grup itemlarında kullanırız.
  -every sentence must have a verb.(=all sentences in general)

  ayrıca each küçük sayılarla tercih edilirken every'nin geniş kapsamda kullanılması daha doğrudur.
  -at the beginning of the game, each player has three cards.
  -she has read every book in the library.(=all the books)

  each(every değil) bir şey için daha kullanılır:
  -in football, each team has eleven players.(every değil bak)

  every ise(each değil) ne kadar sıklıkla sorusuna cevap vermek için kullanılır.
  -how often do you use your car? -every day.
  -there's a bus every ten minutes.

  bonus: whole
  :tüm, bütün, tümü. genellikle tekil olarak kullanılır.
  -emily has lived her whole life in the same town.
  -i was so hungry, i ate a whole packet of biscuits.

  the/my/her her zaman whole'dan önce kullanılır.
  her whole life gibi.
  ama all'da tam tersidir.
  all her life gibi.

  whole sayılamayan isimlerle kullanılmaz. onun yerine all kullanırız.
  -I've spent all the money you gave me. (whole money yanlış bir ifadedir)