azerbaycan

 • deblod

  tek bir aile için tüm halkı feda edilmiş ülke.

  (bkz: aliyev)

 • kaifili

  ülkesinde polis otosu olarak hummer kullanılan, kardeşlik adı altında türkiye'ye anlayamadığım bir garez besleyen, kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti'ni bir tanıyıp, bir tanımayan ülkedir.

  1
 • deblod

  avrupalıların, türkiye'de yaşarken hissettiklerini, türklere yaşatan ülke*.

  (bkz: basın özgürlüğü)
  (bkz: insan hakları)
  (bkz: demokrasi)
  (bkz: 5 cm kar ile hayatın durması)

  1
 • route66

  bide bunların televizyası vardır

  2
 • asi_karamelek

  kaleye kapı,kaleciye kapıcı denir oralarda.

  1
 • pena

  televizyalarında ki reklamları koparan ülke.

 • perceneige

  azerbaycan cumhuriyeti üniter devlettir.
  rayon adı verilen, il ve ilçelere karşılık gelen idari bölgelere ayrılmıştır.
  bir özerk cumhuriyet (nahçıvan), 66 rayon, 13 şehir rayonu, 70 şehir, (11 büyükşehir) mevcuttur.
  her rayon azerbaycan cumhuriyetinin cumhurbaşkanı tarafından atanan rayon icra hakimiyyetinin başçısı (rayon başkanı) tarafından idare edilmektedir.

 • perceneige

  ulus çoğunluğunu türk halkı olan azeriler oluşturuyor.
  azerilerin son 50 yıl da arttığını göstermektedir ve diğer etnik grupların sayı ve oran olarak azaldığını göstermektedir.
  rusların sayısında son 30 yılda bir düşüş vardır. 1979 yılında 475,300 ve 1989 yılında 330.000 civarında olan rus nüfusunun sayısı 1999 yılında 141.700 seviyelerine kadar gerilemiştir. özellikle 20 ocak 1990 olayından (qara yanvar; "kara ocak") sonra rusların göçü yoğunlaşmıştır.

  ermeniler özellikle dağlık karabağ savaşı yüzünden ya ayrılmıştır veya kaçmıştır. daha dağlık karabağ yüzünden oluşan gergilik ve savaştan önce de 1979 yılında 475,500 civarında olan ermeni nüfusunun sayısı 1989 yılına gelindiğinde 390.500 seviyelerine kadar gerilemişti. ermeni nüfusunun sayısı 1999 yılında 120.700 seviyelerine kadar gerilemiştir ve ermeniler tarafından işgal edilmiş dağlık karabağ'da yaşayanları kapsar. artık azerbaycan'da dağlık karabağ dışında hemen hemen hiç ermeni kalmamıştır.

 • perceneige

  din: azerbaycan cumhuriyeti laik devlettir. halkın %96'sı müslüman (çoğunluğu şii caferi), %3-4'ü hıristiyandır (çoğunluğu rus ortodoks kilisesi, gürcü ortodoks kilisesi ve malakan). çok küçük bir bölümü ise yahudidir . fakat azerbaycan'da dinsel bağlılık nominal olduğu için, pratikteki taraftar oranları çok daha düşüktür.
  azerbaycan'da nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan azerbaycan türkleri, müslümandırlar. ancak yaklaşık 70 yıllık komünist yönetim tarafından yapılan yoğun ateizm propagandası ile iran islam cumhuriyeti'nden kaynaklanan köktendinci islami propagandaya karşı oluşan tepki sebebiyle, dinsel yönelişler, islami bir nitelik kazanmaktan ziyade bir kültürel renk biçiminde bulunmaktadır. ancak bu, radikal köktendinci hareketlerin azerbaycan'da bulunmadığı anlamına gelmemektedir.

  1
 • perceneige

  ekonomik ve sosyal yapı:
  1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra, özellikle geçiş döneminin ilk yıllarında ekonomik alanda düşüşler olmuş ve para birimi olarak manat'a bağlı kalmıştır. ancak azerbaycan, verimli tarım arazileri ve doğal gaz, petrol ve demir cevheri bakımından zengin kaynaklara sahip bulunmaktadır. ham petrol üretimi 2006'da günlük 600,000 varile ulaşmıştır. ayrıca, petrokimya, yiyecek, giyim gibi hafif sanayi de vardır.
  ana madde: bakü-tiflis-ceyhan petrol boru hattı

  doğal gaz üretimi ise 1991'de 11 milyar mâ³ tür. toplam doğal gaz rezervi 2 trilyon mâ³, petrol rezervlerin de 8 milyar varil{fact} olduğu savunulmaktadır. 18 eylül 2002 tarihinde temeli atılan ve temmuz 2006 tarihinde hizete açılan bakü-tiflis-ceyhan petrol boru hattı(btc) azerbaycan petrolünü gürcistan üzerinden türkiyenin akdeniz kıyılarına taşımaktadır. btc hazar denizinin azerbaycan tarafında bulunan azeri-çırak-güneşli petrol sahalarında bulunan petrolün en ekonomik şekilde batı pazarına ulaşmasını sağlamaktadır. btc, bakü'den başlayıp, ceyhan'da son bulmaktadır. bu boru hattı başta azerbaycan petrolü olmak üzere bölgede üretilecek petroller ceyhan'a taşınıp, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılmaktadır.

  turizm potansiyeli yüksek bir ülkedir.
  bankacılık ve sigortacılık gelişme süreci göstermektedir.
  en önemli ihracatı petroldur.
  petro-kimya ürünleri de ihracatta önemli yer tutmaktadır.
  ayrıca inşaat sektöründe farklı gelişmeler olmuştur.
  ilk teleferik 2007 yılında balaken'de hizmete açılmıştır.

  1
 • perceneige

  tarım ve hayvancılık
  azerbaycan'ın yüzde 7'si tarıma elverişli topraklara sahiptir. bu tarım topraklarının büyük bölümü de kura ve aras nehirleri çevresindedir ve ülkede, tarım büyük ölçüde sulamaya dayanmaktadır. yetiştirilen başlıca ürünler tahıl, meyve, pamuk, çay, tütün ve üzümdür. ayrıca, dut ağacından yılda 5.000 ton ipek kozası elde edilmektedir.
  azerbaycan tarımında ve ekonomisinde hayvancılığın da önemli yeri bulunmaktadır. en son verilere göre azerbaycan'da 1,5 milyon sığır, 5 milyon koyun, 30 milyon kümes hayvanı bulunmaktadır. arıcılık gelişmiştir.

 • perceneige

  sanayi
  azerbaycan'da sanayi sektörü, net maddi üretimin % 48,3'ünü oluşturmaktadır.
  ağır sanayi: enerji, metalurji, makina, imalat, kimya, orman ürünleridir.
  hafif sanayi: dokuma, dikiş, deri, kürk, kundura'dır.
  azerbaycan tarımsal ürenler, petrol( nift ) alt ürünlerini işleme, elektronik ürünler üretiminde 2005 yılından sonra büyük gelişmeler yaşamış ülke halkı fabrika ortamıyla tanışmaya ve alışmaya başlamıştır.
  son yıllarda silah sanayinde de büyük gelişmelerin yaşandığı azerbaycan'da silah üzerine modern üretim tesisleride bulunuyor.

 • perceneige

  eğitim

  azerbaycan'da eğitimin tüm diğer türk devlet ve topluluklarına göre çok ileri düzeyde olduğu görülür. 1991 istatistiksel verilere göre 4.775 okulda 1.503.000 öğrenci okumaktadır. bugün okul sayısı 5.000'e, öğrenci sayısı 1.600.000'e ulaşmıştır.
  azerbaycan'da 6.500 kültür tesisi, 4.605 kütüphane, 125 müze, 125 müzik okulu, 43 halk tiyatro salonu, 3.680 kültür evi bulunmaktadır. okuma yazma oranı %99,5'tir.
  bakü-azerbaycan devlet üniversitesi ve bağlı enstitüleri bütün uygulamalı matematik ve ekonomik sibernetik, kimya, jeoloji, biyoloji, tarih, filoloji, ilahiyat, coğrafya, gazetecilik, hukuk, mekanik ve matematik, fizik, sosyal bilimler ve psikoloji, felsefe, kütüphane çalışmaları, uygulamalı matematik bilimsel araştırma enstitüsü, doğu çalışmaları, kollarında eğitim-öğretim yapmaktadır.
  özel ve devlet olmak üzere toplam 49 tane kanuni üniversite mevcuttur ve bu üniversiteler birçok türk ve yabancı öğrenciye eğitim vermekte, doğu bloğu ülkeler arasında kaliteli eğitim veren ülkeler arasında sayılmaktadır.
  azerbaycan'da bulunan belli başlı üniversiteler aşağıda olduğu gibidir.

  bakü azerbaycan devlet diller üniversitesi
  bakü azerbaycan devlet iktisat üniversitesi
  bakü azerbaycan devlet kültür ve güzel sanatlar üniversitesi
  bakü azerbaycan devlet neft akademisi
  bakü azerbaycan mimarlık ve inşaat üniversitesi
  bakü azerbaycan teknik üniversitesi
  azerbaycan tıp üniversitesi
  bakü devlet üniversitesi
  bakü slavyan üniversitesi
  gence devlet üniversitesi
  sumgayıt devlet üniversitesi
  nahçıvan devlet üniversitesi
  özel kafkas üniversitesi
  özel garp üniversitesi
  özel hazar üniversitesi

 • perceneige

  karabağ sorunu

  ana madde: karabağ savaşı
  karabağ sorunu, 1980'lerin ikinci yarısında sscb'nin dağılma sürecine girdiği dönemde ermenistan'ın azerbaycan'a ait karabağ bölgesinin dağlık kısmında yeniden hak iddia etmesiyle ortaya çıkmıştır. 1988 ocak ayında, ermenistan azerbaycan'a karşı baskısını arttırdı. 6 mayıs 1989 tarihli sovyetler birliği bakanlar kurulunun kararı ile dağlık karabağ yönetiminde görevli olan bütün azeriler bölgeden çıkarıldı. ermenilerin dağlık karabağ üzerindeki hak iddiaları buralardaki nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları kabulünden oluşmaktadır. 1989 sayımına göre dağlık karadağ nüfusunun %75'i ermenilerden, %25'i azerilerden oluşmaktadır.
  30 kasım 1989'da ğµrmenistan meclisi sscb'nin onayı ile karabağ'ı kendi topraklarına katma kararı aldı. 20 ocak 1990'da sovyet yönetimi aldığı kararla sovyet ordu birlikleri kanlı bir olayla bakü'ye girdi. 8 ağustos 1991'de ğµrmenistan'da bulunan son türk köyü olan nüvedi de boşaltıldı.

 • perceneige

  özel günler

  1 ocak - yeni yıl bayramı
  20 ocak - şehitleri anma günü
  26 şubat - hocalı soykırımı'nı anma günü
  8 mart - kadınlar günü
  20-21 mart - nevruz bayramı
  31 mart - azerbaycanlıların soykırım günü
  9 mayıs - zafer günü
  28 mayıs - cumhuriyet günü
  15 haziran - milli kurtuluş günü
  26 haziran - silahlı kuvvetler günü
  31 aralık - dünya azerbaycanlıların hemreylik(dayanışma) günü

 • b a k u n

  bayrağında ki mavi rengin türklüğü,yeşilin islamiyeti,kırmızının muasırlaşmayı sembolize ettiği,eski politbüro üyesi haydar aliyev'in oğlunun devlet başkanlığını yaptığı transkafkasya enerji politikalarının tam göbeğinde bulunan türk devleti.

 • babazula

  kardeş ülkedir fakat her zaman olduğu gibi özgürlüğünü kazanan tüm kardeş halklarımızın yardımına koşup ülkelerini inşa etmelerine yardımcı olduk tabi bu arada bize güvenen bu garipleri bi güzel yolduk doğal olarak bize şimdi garezleri var. sahip çıkılası birşeyler yapıp tek yürek olunası vatan toprağı.

 • bilirkisi

  yasemin derviminin dalgalarından nasibini alacak gibi durmaktadır. halk "diktatörü 11 mart'ta göndermeye hazır mısın?" sloganıyla sokağa çıkmaya başlamışken gözaltılar başlamıştır.

  1
 • delisair

  görmüş, tanımış olan hiçbir kimsenin kardeş olarak tanımlamadığı ülkedir. azerbaycan'da okuyan arkadaşlarım, azerilerin kendilerine olan davranışlardan çokça sıkılmıştı, sövüyorlardı. ülke diplomasileri birbirine yakın olsa da yıllardır söylenen kardeşliğin gerçekte hiçbir karşılığı yok.

 • cahilgibimiyazaydim

  eurovisionun bu yılki birincisi. nigar cemalin bayrağımıza sarılarak koşması onur vericiydi. malum maçta azerbaycan bayraklarını açtırmayanların da utanması gerekir yüzleri varsa.

 • jimmy pop

  yahşi cazibe dizisi ile aramızdaki bağın güçlendiği kardeşimiz.

 • kam

  müslüman dünyası'nın, laik ve demokratik ilk devletidir.

  1