banka müfettişi

  • moryel

    bankayı teftişe gelen erkişidir..

  • dmnrzv

    Bankada şube ve /veya genel müdürlük birimlerindeki işleyişin kanunlara / mevzuatlara ve banka içi kurallara uygunluğunu denetleyen kişi. Genelde ekip halinde çalışırlar. Çok gezerler. iyi para alırlar. Müfettiş yardımcılığı düzeyinde başlayan yeni Mezunlar bile diğer pozisyonlardan yüksek maaşla başlar.