berlin buhranı

  • edie britt

    1948 yılı gelişmeleri içinde en mühim hadise berlin buhranı dediğimiz ve sovyetlerin batılıları berlin'den çıkarmak için giriştikleri teşebbüs neticesinde ortaya çıkan buhrandır.