bilgi

 • perceneige

  öznenin amaçlı yönelimi sonucunda,özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin ürünü olan şeydir.nesnelere yönelen özne onlar üzerine düşünerek,zihinsel bir etkinlik geliştirir.bu etkinlik sonucu kavramlara ve kavramlardan da önerme ve çıkarımlara varılır.bilgi aktı,özneden objeye bilinç etkinliğidir.bilgi akt'ları algılama,anlama ve açıklama şeklinde olabilir.

 • perceneige

  1-öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile edinilen gerçekler.
  2. (davranış ruhbilimi) bir uyaran durumunun ipucu ya da açar görevini yapan yönü.
  3. (bilgi kuramı) tümü ya da bir parçası sınıflandırmaya elverişli olan nesneler topluluğunun, niceliği ile ilgili yönü.

 • perceneige

  1. insan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad.
  2. insan anlığının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ürün.
  3-genel olarak ve ilksezi biçiminde zihnin kavradığı temel düşünceler.
  4- bir yargılamada bulunabilmek için bilinmesi gereken öğelerin her birine verilen ad.
  5- bir şeyi bilme hali.

 • perceneige

  i. (genellikle)
  1. bilme edimi.
  2-bilinen şey; bilme edimi sonunda ulaşılan şey.

  ii. (felsefede) bir şeyin bir şey olarak kavranması. burada tasarımlamadan ayrı olarak bilme eğilimi vardır.
  // bilgi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir:
  1. insandaki ruhsal bir olay olarak.

  2. kavrama edimi, asalt bilinç edimi, yönelme (eğilim, intention) olarak.

  3. özne (bilen) ve nesne (bilinen) arasındaki ilişki olarak (= bilgi bağlantısı).

  4. nesnenin öznedeki imgesi, tasarımı, izdüşümü olarak (= bilgi oluşumu).

  5~ tasarım imgesinin nesneyle uyuşması olarak.

  6. bilgimizin ve bilgi imgemizin nesnenin tüm içeriğine yaklaşma eğilimi olarak (= bilgi süreci, bilgi ilerlemesi).

  7. bilginin başkasına ulaştırılabilir, aktarılabilir sonucu olarak; bilgi ürünü, bilgi sonucu.

 • penthesilea

  karar vermekte anlam taşıyan, karar vericiye gerektiği zamanda ve gereken biçimde ulaştırılan ve doğru olan, işlenmiş veridir.

 • perceneige

  doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.

 • perceneige

  halkın doğal ve toplumsal çevresiyle ilgili geleneksel, kültürel edintisi, bk. halk, çevre. krş. gelenek, görenek.

 • perceneige

  1. (knowledge) bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
  2. (information) bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.

 • perceneige

  tv. 1. bir dizgenin, kendi durumunu bir im aracılığıyla başka bir dizgeye bildirmesinin nitel etkeni.
  2. renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

 • perceneige

  insanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü olan; değişen nesnel çevredeki nesnel yasal ilişkilerin dil biçimi altında düşüncel düzeyde yeniden üretilmesine dayanan olgu.

 • perceneige

  1. bilişim: öğeleri genellikle özdevimsel yollardan işlenmeye elverişli olan yazılı bölge.
  2. güdüm bilim: bir dizgenin durumunu, buna bağlı olarak bu dizgenin başka bir dizgeye ilettiği durumu anlatan nitel etken.

 • perceneige

  bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı.

 • dead heat 1988

  (bkz: bilgi üniversitesi)

 • cenaze sonrasi fisiltisi

  kudrettir.

  2
 • selfgod

  soru: üniversite insana neyi öğretir/öğretmelidir ?
  - doğru bilgi'yi nerde arayıp bulacağını, tabii ki!

 • mustahak

  bir de bunun inanılmayanı var...
  ölüm bilgisidir... şöyle ki;

  "ölüm yaşamdan daha belirgindir
  ölüm yaşamdan daha keskindir
  yaşam belirsizdir; oysa ölüm,
  belirgin ve keskindir.
  hep bir süreç olan yaşam, ölüm anında,
  sonunu değil, sonucunu bulur: ölüm
  yaşamın sonucudur – kişinin nasıl bir
  yaşam yaşadığı, öldüğü ölümden bellidir.
  ölümü bilen, onun bilincinde olan bir yaşam,
  yaşam sürecinin her anında ölümü yaşama katarak,
  yaşamı bilinçli kılar – ölümü yaşamdan koparmadan
  ölümü, her an, yaşam kılar."
  -
  inandınız mı?


  ölüm ise bize bahşedilmiş en büyük hediye ama biz buna layık bile değiliz!

 • tahterevalli

  bir büyüğümüze göre en tehlikeli türü eksik olanıdır. *

  1
 • kafa arkasi

  özellikle internetle birlikte anlamını yitiren kavram. sosyal medya aracılığı ile o kadar fazla bilgi bombardımana tutuluyoruz ki, asıl olayı merakı unutuyoruz.

  1
 • doxer

  her bir verinin belli bir standartlar kapsamında toparlanması sonucunda elde edilen veriler bütünüdür. bilgi dostum adresinde kategorisel olarak çeşitli konularda bilgi edinmek mümkündür.

 • monolog

  En değerli olgudur bilgi. Her hangi bir konu hakkında tecrübe ve gözlemlere dayanarak oluşturulur, kulaktan kulağa aktarılır. Bu anlamda bizler bilgiye internet sayesinde oldukça hızlı ulaşan nesil olarak çok şanslıyız. Wikipedia gibi bir çok kaynak sayesinde bilgi elimizin altında yer alıyor. Bilgiyi toplayan ve yayınlayan önemli türk websiteleri de mevcut bunlar arasında son zamanlarda www.kolaybilgi.net sitesi dikkatimi çekiyor.

 • kalitelob

  sınırsızdır,çağrışımlar tazeler.

 • julian

  aktarıldıkça yaşayan şeydir. neydir?
  cimrilik yapıp en çok ben bileceğim diye kimseyle paylaşmazsanız sizinle beraber bir ölümlü olacaktır.
  yani: akşam bana gelsene bilgi paylaşırız.

 • azazil

  vay aq, doru diyosun.

  1
 • omegledaki stranger

  zekanın somut örneği herif

 • crimewave

  böyle böyle sevişeceğiz inşallah.