bok yediğinden başı ağrıyan insan

  • kaybolan

    zorla başına bela alan insan modelidir.