bütün insanları silebilirsin kaderinde yazılı olanın dışında