dünyanın küresel olmasının sonuçları

  • ilkelbenlik

    ekvatordan kutuplara gidildikçe tarım, orman, yerleşme azalır.