enformasyon etiği

 • seedofcorruption

  özellikle günümüzde haberleşmenin, teknolojinin gelişimine bağlı olarak, bu etik çeşidinin mühim bir yer teşkil ettiğini görmekteyiz. gazete ve radyodan sonra televizyon ve internetin haber kaynağı olarak insanları bilgilendirmede kullanılması ve bu hâlin çok hızlı ve karmaşık olması, enformasyon etiğinin ortaya çıkışında önemli rol oynamaktadır.

  ahlak, enformasyon ve iletişimin kökeninde dahi yer almaktadır.
  bir toplumun ahlakı, büyük çapta enformasyonun elde edilme tarzına dayanmaktadır. kitle iletişim araçları sadece insanların bilgisini genişleten ve zenginleştiren enformasyonu aktarmamakta, aynı zamanda belirli bir görüşü ortaya koymaktadır.
  buradaki sorun, gerçekliğe ilişkin bilgilerin genelde medya tarafından sağlanmasından mütevellit, bilgilendirmede sapmaların her an görülebilmesidir. *
  bu yanlış bilgilendirmenin önüne geçebilmek veya olabildiğince azaltabilmek için birtakım ilkelere gereksinim vardır. bu ilkeler, bilgilendirmenin birtakım etik değerler ile tezahür edebileceğini öngören enformasyon etiğini oluşturur. bu uygulamalı etik alanı, kitle iletişim araçlarının işleyişi, daha özelde ise kitle iletişim araçları yolu ile yayılan enformasyonla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlu durumlar hakkında sistematik bir düşünme biçimi önerir...

  3