2 more entries
  • tahsinciğimmiş... yahu bir şeyin sevgisini ötekine olan nefretle ifade etmekten kaçınmak için daha ne kadar dünya tecrübesi gerekiyor? bir şeylerden nefret ediyor olmanın; daha doğrusu bir nefret sahibi olma beyanının mental olarak belirli derinliğe ulaşmış iyi eğitimli kimselerce cool veya ayrıcalıklı algılanmadığını, aksine ruhsal problemlere, düşük sosyal pozisyona ve kötü eğitime işaret ettiğinin bilincinde misin? çoğunluğu oluşturan averaj ve averaj altı vasat kitleyle fikirsel ve davranışsal olarak benzeşmek gerçekten kendini daha iyi mi hissettiriyor?

    dünyamızdaki tüm sergenlerden, "keko" olarak adlandırılarak manevi saldırıya uğrayanlardan ve trakyalılardan özür dilemelisin.

4 more entries