15 more entries
 • konunun dışında halihazırda online listesi olmamasından hareketle,
  entrilerdeki fav adet toplamına bakarak
  sözlüğün 11+2
  (+1 de ben)
  14 kişiden oluştuğunu rahatlıkla gözlemlediğimizi belirtmek gerekir.

  her üye, aidi olduğu topluluğun gerzek yaklaşımına yandaş fav'ını çakarak (kararsızlar dağıtılmadanki) sözlük nüfusu hakkında net sonucu ortaya koymuş. bu başlık itibariyle sözlükte kaç üye bulunduğu meselesinin tarihe karıştığı gerçeği rahatlıkla kabul edilebilecektir. sürü liderlerinin ve avanelerinin bu tip meselelerde sıklıkla karşı karşıya gelmesi neticesinde sözlüğün güncellenmiş üye listesini oluşturma imkanlarına ulaşılabilecek.

  vrabo diyorum.

11 more entries