4 more entries
  • "kızıldere olaylarına mahir çayan'a olan 'sevgim' yüzünden katıldım, 'hatalı' hareket ettiğimi ve hatalı davrandığımızı fark etmiştim ancak örgütsel disiplin meselesi yüzünden ikazda bulunamıyordum. mahir mutlak nüfuz sahibi idi ve her söylediği kanun hükmünde idi.ben hayatımda hiçbir zaman duymadığım sesleri, görmediğim şeyleri, pek az kişinin görebileceği, duyabileceği sesleri duydum, kan sesi duydum. artık arkadaşlarımın bu meselede hiçbir sorumlulukları kalmadığı halde, ingilizlerin 'boşu boşuna' akan kanlarının seslerini duydum.silaha sarıldığım için tarihe karşı ve kendi halkıma karşı suç işlediğim inancındayım.mahir çayan'ın tesiri altında kaldık, bütün felaketler dizisi zaten bunun yüzünden meydana gelmiştir. kaprisleri için 13 insani hiç düşünmeden ölüme attı."

    abdülü savunmamıştır ama sıkı yönetim mahkemelerinde dönekliğini ilan etmiştir.