125 more entries
  • gardaş, ben sana ucuz ırkçı demiyorum. elli kere mi söyleyeceğiz bunu? tarikatlara marikatlara çaktığın ettiğin falan da yok! atma amk... cumhuriyet halk partisi ile yatıp cumhuriyet halk partisi ile kalkıyorsun. bu alanda tıpkı profesör doktor ucuz ırkçı gibi tavırlar sergiliyorsun. zaten öyle olduğundan ne söylesem üzerine alınıyorsun. ben senden bahsetmiyorum halbuki...

25 more entries