13 more entries
  • insanların tepkileri yaşadıkları topluma göre şekillenir. radikal durumlar da radikal tepkiler doğurur. dolayısıyla "türk tipi feminizm" çevresinde radikallik eleştirilerini anlamsız buluyorum.

    türkiye'de yaşayan bir feministin, kadın erkek eşitliğinin nispeten daha yaygın ve benimsenmiş olduğu ülkelerde yaşayan biriyle aynı tepkileri vermesi beklenemez. çünkü türkiye'de yaşıyor. toplumsal eşitsizliğin bu denli yaygın olduğu bir ülkede eşit olmanın yolu da biraz radikal olmaktan ve tavizsiz olmaktan geçiyor.

    kölelik teksaslı plantasyon sahipleriyle açık oturum yapılarak lağvedilmedi.

2 more entries