1 more entry
  • kabahat değildir. ironi yok, ak parti seçmenine ak partili oldukları için saygı duyuyorum.

    doğruyu veya yanlışı ben yönetmiyorum. insanlar benim düşündüğüm gibi düşünmeyebilir. benim için önemli olan, insanların inandığı şeyleri dürüstçe ifade edebilmesi ve bu görüşü savunurken istikrarlı kalabilmesi. o nedenle her ne kadar farklı dünya görüşlerine sahip olsak da ak parti seçmenine en az benim gibi düşünenler kadar kendime muhatap kılıyorum. bunun da sayısız örneği var.

    benim katlanamadığım yegane şey, kripto ak partili olmak. burada mesele ak parti paraleliyle de sınırlanmamalı elbette. kripto cumhuriyet halk partili olmak da benim adıma çok ayıplı bir kusur. kişi çıkıp dürüstçe, "ben ak partiliyim," veya "cumhuriyet halk partiliyim," diyebiliyorsa ve bu çizgisini istikrarlı şekilde yönetebiliyorsa ne ala? başımın üstünde yeri var. gelgelelim gerçek kimliklerini arka plana alıp; mesela, "ben muhalifim," kılığına bürünerek bir takım çıkar amaçları uğruna hükümet yanlısı özünü gizliyorsa veya hükümet yanlısı profil çizerek muhalif yönünü ört bas etmeye çabalıyorsa, ben orada yokum maalesef... insanın evine zorla girmeye çalışan hırsızdan, yüzüne gülümseyip arkadan binbir türlü işler çeviren insanlardan farksız bir karakter bu benim için. saygı duymamı geç, aynı ortamda aynı havayı teneffüs etmem dahi düşünülemez.

    barışçıl bir toplumda farklı düşünen insanların birlikte yaşayabilmesi hayaliyle yaşıyorum. ancak önce aramızda yaşayıp bu neye/kime hizmet ettiği bilinmeyen canlıları işaretlemeliyiz. ya da kendilerini ispat etmelerini beklemeliyiz. ak partili olmak bunun çok çok dışında bambaşka bir şey.