1 more entry
  • öyle bir türeme yoktur. yöresel kullanımdır.
    öz türkçe sözcükler ğ, c, l, m, n, r, v, z harfleriyle başlamadığı için dil kullanıcılarının gırtlak yapıları bu harflerle başlayan sözcüklere yatkın değildir. bu nedenle, bu seslerle başlayan, dile yerleşmiş, türkçeleşmiş sözcükler bazı yörelerde sözcük başına i sesi eklenerek söylenir. söyleniş zorluğu sonucu ortaya çıkan bir durumdur. dilbilgisi kuralı değildir. ağız olarak açıklanabilir. yazılı dilde yoktur. halk arasında "dili dönmemek" şeklinde de ifade edilebilir.