entryniz hiç kimseye cevap niteliği taşımamaktadır