fecr i ati dönemi edebiyatı

 • perceneige

  20 mart 1909'da hilal matbaası'nda toplanan
  şahabettin süleyman,yakup kadri, refik halit, cemil süleyman, köprülüzade mehmet faut, tahsin nahit, emin bülent, ali süha, faik ali ve müfit ratib
  gibi yeni bir hareket başlatmayı planlar.
  ahmet haşim de bu harekete katılır.
  böylece fecr-i ati encümen-i edebisi beyannamesi, 24 şubat 1910'da yayımlanır.
  fecr-i ati edebiyatı, ii. meşrutiyet'in ilanından sonra servet i fünun dergisinde yayımlanan bir bildiriyle başlar.

  - edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi (beyannameyi) yayımlayan topluluktur.
  - edebiyatımızda ilk edebî topluluktur.
  - servet i fünun edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
  - "sanat şahsi ve muhteremdir." (sanat kişisel ve saygıya değerdir) görüşüne bağlıdırlar.
  - "edebiyat ciddi ve önemli bir iştir, bunun halka anlatılması lazımdır." görüşüne sahiptirler
  - batıdaki benzerleri gibi dil, edebiyat ve sanatın gelişmesine, ilerlemesine hizmet etmek;
  gençleri bir araya getirmek; seviyeli fikir münakaşalarıyla halkı aydınlatmak;
  değerli ve önemli yabancı eserleri türkçeye kazandırmak;
  batıdaki benzer topuluklarla temas kurmak, böylece türk edebiyatını batı edebiyatına yaklaştırmak, batı edebiyatını türk edebiyatına tanıtmak amacındadırlar.
  - servet i fünun'a bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, şiir sahasında bu edebiyatın özelliklerini sürdürürler.
  - şiirlerinde işledikleri başlıca temalar tabiat ve aşktır.
  - tabiat tasvirleri gerçekten uzak ve subjektiftir.
  - dil bakımından servet-i fünûn'un devamıdır.
  arapca ve farsça kelime ve tamlamalarla dolu, günlük dilden uzak ve kapalı bir şiir dili oluşturmuşlardır.
  - aruz veznini kullanarak serbest müstezat türünü daha da geliştirmişlerdir.
  - fecr-i aticiler tiyatro ile yakından ilgilenmişlerdir.
  - şiirde özellikle sembolizmin etkisi söz konusudur. hikayede maupassant, tiyatroda ise henrich ibsen örnek alınır.
  - belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçüleri etrafında birleşmeyi değil, ferdi hürriyeti ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savundukları için kısa sürede dağılmışlardır.
  dağılmalarında özellikle ömer seyfettin ve ziya gökalp'in çıkardıkları genç kalemler dergisi etkilidir.
  yani milli edebiyat hareketinin başlaması fecr-i ati'yi bitirir.
  - fecr-i ati edebiyat-ı cedide ile milli edebiyat arasında bir köprü görevi görür.
  - fecr-i ati'nin en önemli temsilcisi ahmet haşim'dir.

 • ilkelbenlik

  büyük umutlarla yola çıkıp 2 sene yaşayan, üst düzey üniversitelerimizde "böyle edebi dönem mi olur ya" diyerek eleştirilen edebiyat akımı.

  batı edebiyatına bizi tanıtmayı istemişlerdir ancak bizler bile ahmet haşim'i tam anlayamıyorken, çevirip nasıl başkasına tanıtacağız ey geleceğin ışıkçıları. ayrıca ahmet haşim'le yola nasıl çıkılabilir ki? nasıl güvenilir bu adama?

  1