g tipi yıldız

  • alfa

    sarı renkli cüce yıldızların sınıflandırmasıdır. standart, spesifik özelliği olmayan yıldız grubudur. 8-13 milyar yıl boyunca anakol evresinde kalırlar. daha sonra kütle çekim güçlerini kaybederek kızıl bir dev'e dönüşürler. sonunda bir bulutsu meydana getirir ve beyaz cüce olarak kalırlar.

    güneş "g" tipi yıldızlara bir örnektir.

    4