hatırlama

  • chicqo

    kişilerin, nesnelerin, olayların, yaşam deneyimlerinin, öğrenilen bilgilerin istenildiğinde bellekte yeniden canlandırılmasıdır. hatırlama, belleğin tanımadan daha ileri ve üst düzeydeki bir işlevidir.

  • seedofcorruption

    hatırlama bir başka deyişle geri çağırma, önceden öğrenilmiş bilgilerin zihinde saklanıp ihtiyaç duyulduğunda yeniden canlandırılmasıdır. bir nesnenin önceden öğrenilmiş, görülmüş olduğunun farkına varmadır.