hipertansiyon

 • doctorleon

  bazı kişilerde "white coat hypertension" denilen durumla seyreden, yani hanım ablada ya da hacı abide aslında tansiyon sorunu olmamasına rağmen; sağlık kuruluşuna gelince bir hallenmeler, daralma gelmesi sonucuyla tansiyonun yükselmesi şeklinde vuku bulan tipi de vardır.

 • fukara

  normal koşullardaki (en az 15 dakika dinlenmiş, son yarım saatte sigara-alkol-kafein almamış olmak) kan basıncı ölçümü üç farklı zamanda da sistolik > 140 mm hg ve diastolik > 90 mm hg üzerinde ise hipertansiyon hastalığı tanısı konmaktadır.

  kısaca; üç kere ölçünce büyük 14 küçük 9'un üstündeyse tuza dikkat...

 • tutfisiyancek

  yüksek tansiyon.sınır 140-90 mmhg dir.

 • amnezi

  dünyanın en yaygın celladıdır. bu sebeple ilaç firmalarının göz bebeğidir.

  modern(?) tıp insanla değil hasta ile ilgilenir. yani kişi hipertansiyon olsun sonra bakarız. ilaç firmalarının tam istediği gibi. olması gereken ise hastalıkları oluşmadan engellenmesidir. yani binlerce hipertansiyon ilaçlarının reçete edilmesini engellemektir. ilaç kullanmasına karşı değilim. eğer ht gelişmişse mutlaka ilaç kullanılmalı ve bu hayat boyu sürmelidir (sekonder ht harici vakalar mevcuttur)

  hipertansiyon risk faktörleri ilgilenen varsa burada sağlam ir kaynak mevcuttur : hipertansiyon risk faktörleri

 • buyukemrah

  Hipertansiyon

  Hipertansiyon(yüksek tansiyon); kalp, böbrek, beyin gibi bir çok organı etkileyebilen bir hastalıktır. Hipertansif kalp hastalıkları ise, artmış tansiyonun kalp karıncıklarında(ventriküllerinde) yol açtığı hacim artışı ve buna bağlı olarak kalpte oluşan komplikasyonlarla ortaya çıkan hastalıkları içerir.

  Normalde miyosit hipertrofisi* aşırı basınç artışına vücudun uyum sağlaması için gerekli olmasına rağmen kalp kasının uyum yeteneğinin kısıtlı olması ve hipertansiyonun uzun süre devam etmesi sonucunda fonksiyon bozuklukları, kalpte genişleme, konjestif kalp yetmezliği**, hatta ölüm gerçekleşebilmektedir.

  Hipertansif Kalp Hastalığı daha çok sol kalbi(sol kulakçık + sol karıncık) etkiler. Ama kalbin sağ yarısı etkileyen durumlar da vardır.


  Sol Kalbi Tutan Hipertansif Kalp Hastalığı

  Sol Ventrikül Hipertrofisi(Sol Karıncık Büyümesi)
  Sol ventrikül hipertrofisi, kalbin sol karıncığını oluşturan miyositlerin(kas hücreleri) büyümesi sonucunda karıncıktaki hacim artışıdır. Hipertansif Kalp Hastalığının en temel morfolojik bulgusu budur. Kalbin ağırlığı ve sol ventrikül duvarının kalınlığı artar. Bu hipertrofi sonucunda gerçekleşen esneklik kaybı, kalbin işleyişinde bozukluklara yol açabilir.

  Klinik Özellikler
  Aşırı tansiyonun ciddiyeti ve hastalığın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler değişiklik gösterir. Büyük olasılıkla semptom göstermemekle birlikte göğüs ağrısı ortaya çıkabilir.


  Pulmoner Hipertansif Kalp Hastalığı(Cor Pulmonale)

  Hipertansiyonun daha çok kalbin sol yarısını etkilediğini ama bazı durumlarda sağ karıncık ve kulakçıkta da değişikliklere yol açtığını söylemiştik. işte kalbin sağ yarısında etki gösteren hipertansif kalp hastalığına cor pulmonale adı verilmektedir.

  Bu hastalığa yol açan etmen pulmoner hipertansiyondur. Pulmoner hipertansiyon, kalpten akciğere temizlenmek üzere kanı götüren pulmoner arterlerde(akciğer atardamarları) ortaya çıkan yüksek basınçtır.

  Akut Cor Pulmonale
  Hastalığın bu türü ani gelişen tür olup, kalpte herhangi bir boyut değişikliği bile olmadan hastayı ölüme götürebilir.

  Kronik Cor Pulmonale
  Sağ ventrikül ve sağ atriyumda hipertrofi mevcuttur. Akciğer atardamarlarında yüksek tansiyonun uzun süredir devam ettiğine işaret eden aterom plakları vb. lezyonlar görülebilir.

  *Miyosit Hipertrofisi: Kalp kasını oluşturan hücrelerde gerçekleşen büyüme. Hipertrofide hücre sayısında artış yoktur, sadece hacimce genşleme vardır.

  **Konjestif Kalp Yetmezliği: Kalbin vücuda, dokuların oksijen ihtiyacını karşılayacak kadar kan pompalayamaması sonucu gerçekleşen kalp yetmezliği türü.

  kaynak

 • kadehiylekonusanadam

  (bkz: hayatsikici)