ihtilaf

 • seedofcorruption

  ayrılık, anlaşmazlık

 • cahilgibimiyazaydim

  hukukta, vuku bulan bir fiilden dolayı işin yargılamayı gerektiren duruma verilen addır. husumettir, çekişmedir.

  kşz (bkz: itilaf)

 • pzel

  " isim Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
  Yirmi beş senedir bir tek idare adamıyla ihtilafı olmamıştı. - R. N. Güntekin"

 • tarlada ucan pirasa

  anlamı,"anlaşmazlık" ya da "uyuşmazlık" değildir. "ayrılık" hiç değildir.

  köken olarak arapçadır. ve arapçadaki "halef" kökünden türemiştir. halef kelimesinin tam anlamı: ardıl.
  örneğin: gece-gündüz, uyku-uyanıklık

  oysa siyahla beyaz zıttır, aykırıdır ancak ardıl değillerdir. var ile yok zıttır, aykırıdır ancak ardıl değillerdir.

  ayrılık kelimesine eşdeğer kelimeler: (bkz: firak), (bkz: firkat), (bkz: hicran), (bkz: hicret)

  oysa ihtilaf; alternasyon belirtmelidir. değiş-tokuş olmaksızın zıtlık içeren bir şeyde kullanılması kavramın eksikli olmasına neden olur.

  anlaşmazlığın ifadesi için kullanılması gereken ve kavramını bütünen karşılayan kelime: (bkz: husumet), (bkz: maraza), (bkz: münazaa), (bkz: niza), (bkz: keşmekeş).