ismet inönü

 • ve sahnede

  (1884-25 aralık 1973) mustafa kemal atatürk'ün silah arkadaşı, türkiye cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı devlet adamı.

  1
 • mor

  askeri dehaya sahip fakat hiçbir zaman iyi bir siyaset adamı olmayan kişilik.

  2
 • deliveren

  türkçülügü siyaset ekseni olarak benimsemiştir...

  2
 • abidin dandini

  atatürk'ün ölümünün ardından paranın üzerinden atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini bastıran,kendi kendine milli şef unvanı veren şahsiyet..

 • manstein

  baba tarafından kürt kökenli olduğu söylenmektedir..

  1
 • eemmree

  (bkz: sağır ismet)

 • kacakkat

  ecevitin chp genel başkanı olmasıyla siyasetten çekilmiş eski bürokrat.

 • apple

  son dönem imajıyla adolf hitler'i andıran büyük merhum siyasetçi, asker.

  1
 • manstein

  ikinci dünya savaşı sırasında adolf hitler'in kendisine mektup yazma lütfuna mazhar olmuş asker, siyaset adamı, milli şef.


  --- alıntı ---
  türkiye cumhurbaşkanı, ekselans bay ismet inönü ankara

  bay başkan,

  alman hükümetinin arzu hilafına ve ingiltere ve fransa'nın 3 eylül 1939'daki savaş ilanı kararıyla alman halkına empoze edilen savaşta, alman reichi'nin şu sıradaki hedefi, avrupa kıtasında ingiliz nüfuzunu bertaraf etmektir. bu; yüz yıllardan beri devam eden avrupa'daki devletleri birbirine karşı oynayarak yıpratma metoduna son vermenin bir koşulunu oluşturmaktadır. ingiltere'nin, avrupa'nın çeşitli bölgelerinde askeri nüfuz kazanma yolundaki çabaları, alman reichi'ni, bu bölgelerde, toprak kazanma yönünde veya siyasi nitelikte herhangi bir başka amaca yönelik olmayan önlemleri almaya zorunlu kılmaktadır.

  bu bakımdan ekselans, size, yunan topraklarına yerleşme yolundaki ingiliz önlemlerinin gitgide tehditkar bir nitelik aldığı şu sırada, bu koşulların gerektiği belirli karşılıklı önlemleri almaya karar verdiğimi açıklamak isterim.

  bu nedenle bulgar hükümetinden, alman silahlı kuvvetleri'nin bir kısım birliklerine, bu yoldaki belirli güvenlik önlemlerini uygulamak için izin vermesini rica etmiş bulunuyorum. öteden beri almanya'ya karşı dostluk ilişkileri içinde bulunan bulgaristan, bu ilişkileri, üçlü pakta katılmak suretiyle daha da takviye etmiş ve alınacak önlemlerin türkiye'ye yönelmeyeceğinden emin olarak, bunların uygulanması için gerekli izni vermiştir.

  ben de ekselans, size bu fırsattan yararlanarak resmen bildiririm ki, almanya'nın bu önlemleri, hiçbir şekilde türkiye'nin toprak bütünlüğüne veya siyasi yapısına yönelmiş değildir. aksine, birlikte yürüttüğümüz büyük ve hayati savaşın hatıralarıyla ve bu savaşı izleyen ıstıraplı yılların hatıralarıyla dolu olarak, size, almanya ve türkiye arasında gerçek dostluğa dayanan bir işbirliği için gelecekte dahi bütün koşulların var olduğuna kesin olarak inandığımı belirtmek isterim.

  çünkü;

  1. almanya bu bölgelerde hiçbir toprak çıkarı peşinde değildir. alman birlikleri, söz konusu tehlikelerin giderilmesinden hemen sonra bulgaristan ve devlet başkanı antenoscu ile uyum içinde romanya'yı terk edeceklerdir.

  2. savaşın sona ermesinden sonra avrupa'nın yaralarını sarma yolunda başlayacak ekonomik gelişme, almanya'yı ve türkiye'yi zorunlu olarak, tekrar yakın ilişkiler içine sokacaktır.

  bu alanda önemli bir faktör, almanya'nın çıkarlarını, yalnız kendi endüstri mallarının satışında görmediği, aynı zamanda en büyük alıcı olma eğilimini de taşıdığıdır.

  bunların dışında inanıyorum ki, savaştan sonra gerçekleşecek yeni anlayışlar düzeni, almanya'yı hiçbir şekilde türk hükümetinin hedefleriyle karşı karşıya getirmeyecek, aksine, iki devletin yakınlaşması, bu alanda hem türkiye'nin hem de mihver devletleri'nin çıkarına olacaktır.

  bu bakımdan ben şimdi olduğu gibi gelecekte de, almanya ile türkiye'yi karşı karşıya getirebilecek hiçbir neden olmayacağı görüşündeyim. bu düşüncelerle, bulgaristan'da ilerleyen alman birliklerinin türk sınırlarından, orada bulunmalarının amacı hakkında yanlış bir yorum bulunulmasına meydan vermeyecek kadar uzak kalmalarını emrettim. şu kayıtla ki, türk hükümeti, bizi, bu tutumumuzda bir değişiklik yapmaya zorunlu kılacak önlemlere girişmeyi gerekli görmesin. ancak böyle bir durum dahi, almanya'nın yunan topraklarına yerleşme amacını taşıyan ingiliz önlemlerine karşı çıkma konusundaki isteğinde bir değişiklik yapmayacaktır.

  bu mektubumu ekselans, almanya ile türkiye arasındaki ilişkileri hiçbir koşul altında kötüleştirmemek, aksine, mümkün olan her şekilde iyileştirmek ve uzak gelecekte dahi iki taraf için verimli olacak şekilde düzenlemek yolundaki içten isteğimin bir dile getirilmesi olarak kabul ediniz.

  28 şubat 1941
  --- alıntı ---

 • lethee

  mutlaka okunması gereken ismet paşanın kürt raporu ve ikili anlaşmaların iç yüzü kitaplarında sıkça adı geçen kişi.

  1
 • mandrake

  bu ülkenin insanını batıya benzetmek için* elinden geleni yapmış şahıs. bir de devamlı atatürk'ün gölgesinde kalmış olmasından olsa gerek eziklik duygusu içinde kıvrandığını düşünüyorum. yoksa atatürk'ün lakabı olan ebedi şef'in yanına bir de kendi lakabı olan milli şef'i kondurmazdı.

  1
 • lethee

  kahraman olarak bilinen ve yıllarca insanlara dayatılan bilgilerin aksine hain olan adam.

 • azdak

  atatürk'ün ölümü ve ikinci paylaşım savaşından * sonra türkiye'nin mustafa kemal'in ülkesi olmaktan çıkmasında en büyük etkendir. buna rağmen iki önemli projesi mevcut idi: toprak reformu ve köy enstitüleri... ikisini de başaramadı. bugün ona faşist diyenler haksızlık ediyorlar zira onun -bence zamansız, toprak reformunu engelledi- demokrasi tutkusu sayesinde hala varlar.

  1
 • r-evolution

  kürtleri nasıl asimile edebilirim şeklinde bi raporu bulunan aynı zamanda hitler'in kankası olarakta bilinen chp'nin eski genel başkanlarından.

  3
 • bisnev

  köy enstitülerini ne amaçla kurdurmak istediği çok açık. kürt çocuklarını asilmile etmek. hitler almanyasından büyük ölçüde etkilenmiştir. fasisttir. fasistin kralıdır hemde.

 • kafa plasesi

  zamaninda ''-biz çocuklariniza şeker pancari yediremedik ama onları babasizda bırakmadik '' diyerek,2.dünya savaşı sırasında ülkenin durumunu kısaca özetlemiş,siyasesi alanda askerlikteki başarisini gösterememiş, 2.cumhurbaşkanimiz.

  1
 • evliesek

  türk demokrasisinin bulunduğu acınası duruma düşmesine neden olan siyasilerden biridir. kişisel ikbali uğruna atatürk'ü bile 2. plana atmayı göze almıştır.

  1
 • ellilikbakire

  oturduğum masanın sağ tarafındaki duvarda atatürk'ün sağında fotoğrafı asılı duran adam.
  dünyanın en aydın insanlarından birisi olan (bkz: erdal inönü)'nün babasıdır.
  büyük adamdır.

  1
 • alais

  ilk işi osmanlı devleti'ne ait tüm kitapları eserleri gemilerle yunanistana satmaktı. unutmadan birde paraya kendi resmini basmakta fantazilerinin arasındaydı. atatürk ile kendini kıyaslayan ilginç biriydi.

 • deepthroattoyouall

  atatürk'ün ölümünden sonra birçok tarihi, kültürel vs. araştırmaları durduran, kendisini ismet inönü yapan atatürk'e resmen ihanet eden iyi asker.

 • eigen

  gizli atatürk düşmanlığı ile bilinir.çerkes ethem,agabeyi ve arkadaşlarını vatan haini gibi göstermiştir.bir rivayete göre eskişehir yakınlarında treni durdurtup ataya suikast girişimleri olmuştur.k.rt kökenli başarılı asker başarısız siyasetçi.

 • king raptor

  "istiklal savaşı ve lozan" adli kitabin yazari.

 • intangible

  (bkz: ismet'in önü)
  (bkz: ablanın yeri)

  1
 • things

  atatürk'ün devrimizdeki kalkanıdır.

  1
 • fat-man

  bugün 28. ölüm yıldönümüymüş. öncelikle çerkeslerin sonra bütün türkiye halklarının bu mutlu gününü canı gönülden kutlarım.