ismi ile müsemma

  • pobeda

    kişinin davranışlarıyla uyumlu olması hali.

    2
  • lizardking

    kötü sözlük (eheh Gülsenize)