khrmn

  • olly

    boş bulduğu vakitlerde kötü sözlük hudutlarında seyreden, bir takım boşluklardan istifade ederek reklam, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerinde bulunan değişik bir sözlük sahibi...

    kötü sözlük'te geçirdiği ticari vakitlerden arda kalan zamanlarda pm kutuma buyurarak zât-ı âlime hakaret etme geleneği vardır. dün yine, "sığır," şeklinde seslenip gitmiş. mesaj ışığı yanmadığından 14 saat sonra gördüm tabii... nazik bir iade-i ziyarette bulunacaktım fakat mesaj alımını kapamış. tam da karakterine uygun gördüğüm bir tavır...

    madem mesaj alımı kapalı, kendisine selamlarımı buradan gönderiyorum. şuramdan, şo'tarafımdan...