kolonizatör dervişler

  • katana

    kolonizasyon metodu ile balkanlarda türkleştirme ve islamiyeti yaymak amaçlı çalışmalar yapan misyonerlerdir.

  • don draper

    üçler, yediler, kırklar ,erenler evliyalar huu.