koparmak

  • fresa

    birlikte koşan yarışçıyı üstün bir çabayla hızlanıp geçmek.