labunya

  • exorcism

    eşcinsel eğilimler gösteren erkek tipi.

    (bkz: gay)

  • denizim

    sanskritçe "lubniye (fahişe)" sözcüğünden gelen gizli gaylerdir. körpecik delikanlılarla beraber olan paralı tipler.