le eri

  • adreanna

    sikime kadar anlamını taşıyan arapça söz öbeği.
    cümle sonlarına çok yakıştırıyorum.