life imitates art

  • dmnrzv

    Hayat sanatı taklit eder.

    Anlamında.