mantık

 • edie britt

  durumların artılarını,eksilerini nesnel olarak ortaya koyup düşünmeye denir. hisler değil insanın kendi doğruları önemlidir mantık hususunda.

  ukteyi veren: constantine
  notu: "dersleri vardır."

 • start wearing purple

  her insanda olması gereken özellik

 • anakinskywalker

  her insanda ister istemez olan özellik.

 • eemmree

  matematiksel mantık vardır bi' de.

 • perceneige

  1. gerçeği aramaya yönelen zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını açıklayan ilkeleri yöntemli olarak inceleyen bilim.
  2. çıkarım ve kanıt gösterme bilimi.
  3. gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında var olan tutarlık.
  4. olguların ve düşüncelerin düzenli biçimde sıralanması.
  5- öğrencilere doğru düşünme ilkelerini ve yollarını öğreten derse verilen ad.

 • mutsuzluga sebep olan mutluluk

  denilene göre askerlikte olmayan şey.

 • perceneige

  i. a. doğru düşünme sanatı ve bilimi,
  b. doğru düşünmenin yolu ve yöntemi,
  c. mantıksal düşünme yeteneği.

  ii. en geniş anlamıyle: düçüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, öğelerinin, biçimlerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.

  mantığın temel biçimleri:
  1. geleneksel biçimsel (formel) mantık: düşünmenin içerik bakımından doğruluğunu değil, biçimsel doğruluğunu göz önünde bulundurur; düşünce biçimlerinin bir çözümlenmesidir (aristoteles, "logike" sözcüğünü bu anlamda kullanmaz, mantık karşılığı "analitik" der);
  verilmiş önermelerden başka önermelerin çıkarılmasının kurallarını saptar.

  öğeler öğretisi ve yöntem öğretisi olarak ikiye ayrılır; öğeler öğretisi: kavramlar, yargılar, çıkarımlar ve mantığın temel ilkelerini;
  yöntem öğretisi: kanıtlama yollarını, yöntemleri ve bilimlerin genel kuruluş ilkelerini araştırır;
  bilimlerin ilerlemesi ve gelişmesiyle kapsamı ve önemi artmıştır, giderek mantığın yanında ortaya çıkan bir bilim öğretisi olarak oluşmuştur;
  bu yeni bilim öğretisi bacon ve descartes'tan bu yana, yeni bir şey öğretmeyen tasımın karşısına konmuştur.

  2. ruh bilimsel mantık (19. yüzyıl): düşünmeyi ruhbilimsel açıdan (bilinç içeriklerinden kalkarak) kavramaya çalışır.

  3. transsendental mantık (kant ve yeni kantçılık): düşünmenin salt biçimini inceleyen biçimsel mantıktan ayrı olarak bilginin mantıksal koşullarını göstermeye çalışır.

  4. varlıkbilimsel (ontolojik) mantık:
  a. genel olarak: düşünme biçimlerini varlık biçimleriyle eşit kılar.
  b. hegel'de doğa ve tinin temelinde bulunan öz-biçimleri ve öz-bağlamları öğretisi; ancak bu mantıksal dizge değişmez bir töz olarak değil, tersine logos'un -> eytişimsel bir biçimde ileriye doğru giden bir gelişmesi olarak kendini gösterir (eytişimsel mantık).

  s- dil mantığı : a. ilkin aristoteles'te, sonra stoa'da, -> adcılıkta ve yeniden -> görüngübilimde değişik biçimlerde anlam çözümlemeleriyle ve giderek (ruh bilimciliğe karşı olarak) salt mantık biçiminde (bolzano, brentano, meinong, husserl), ayrıca modem deneycilerde ve analitik felsefede karşımıza çıkar (carnap, wittgenstein);

  b. yorumlayıcı (hermeneutik) mantık: mantıksal biçimleri ve bağlantıları kendi başına bir şey olarak değil de, konuşma ve düşünme biçimleri olarak ele alır ve bu biçimleri sözün (konuşmanın) canlı durumu içinde, deyişlerin somut yorumlanması yoluyla kavramaya çalışır (h. lipps).

  6. matematiksel mantık (simgesel mantık, lojistik, modern mantık): kavramları sözcüklerle değil, imlerle göstererek işlem yapan mantık. ilkin leibniz'de karşımıza çıkar (logica mathematica), dizgesel temellendirilişi:
  19. yüzyılın ikinci yarısında boole, schröder ve frege ile; geliştirilmesi: russell ve whitehead, ayrıca carnap ve h. scholz ile. mantığı matematiksel yöntemle kesin, güvenilir ve salt olarak temellendirmeye çalışır, dilin çok anlamlılığından kaçınmak için, doğal dil yerine tek anlamlı ve mantıksal hesaplara elverişli yapma bir imler-simgeler dili koyar.

  7. iki değerli mantık: aristoteles'e dayanan klasik mantık iki değerlidir; iki değer tanır. bu değerler günlük dilde dendiği gibi doğru ve yanlış değil de, doğru ve doğru olmayandır.

  (ör. a doğrudur -a doğru değildir; biri doğru ise öteki zorunlu olarak yanlıştır, ikisi dışında başka bir olanak yoktur.)

  8- çok değerli mantık: iki değerden daha çoğunu, çoğunlukla da üç değer tanır: doğru, yanlış, olanaksız (p. fã©vrier); doğru, yanlış ve belirsiz (reichenbach).

 • mutlu

  her insanda olmasına rağmen kullanmasını sadece bazılarının bildiği kavram.

 • achilin sol testisi

  liselerde okutulan bi ders adıdır.
  ayrıca (bkz: sembolik matığa kafam girsin)

 • perceneige

  dilsel deyişlerin ya da önermelerin tutarlılığı, çıkarımların geçerliğine ilişkin ilke ve kuralları inceleyen bilgi dalı.

 • keysersoze

  bir insanı unutmak istemekle çok özlemek arasındaki ince çizgeye verilen ad.

 • passion

  hiç ihtiyaç duyulmayandır.

 • ismivarcismiyok

  (bkz: ihtilalin mantığı)

 • rozlavets

  kuruntu.

 • denizim

  (bkz: düz mantık)

 • linkkkm

  (bkz: ne mantık)

 • lou salome

  ben lise son sınıf tm bölümü öğrencisiyim. okul müdürü bu senenin müfredatında bu derse yer vermemiş. onun yerine dört saatlik çağdaş türk tarihi dersi koymuş. okuldaki hocalara sorduk soruşturduk. tarih hocası da felsefe hocası da çağdaş türk tarihinin dört saatlik ders olmadığı konusunda hemfikir. müdürün bu dersi müfredata koymama, ya da gereksiz bir dersi dört saate çıkarma gibi bir yetkisi var mı? bu konuda bir bilgisi olan varsa, beni bilgilendirirse çok sevinirim. (tanımdan ziyade bilgi alma içerikli oldu, o konuda üzgünüm. ama acilen öğrenmem gerek işin aslını.)

 • olmadi kacariz

  mantık sizi a noktasından b noktasına götürür. hayal gücü ise her yere.

  1
 • morvlia

  lise matematik konusu.

 • sunshine

  son yılların favori konusu. öğrenci de öğretmen de "ulan türev varken mantık mı sorarlar lan? ehehehe." diyerek siklememektedir. ösym'de genelde son bir iki yıldır bu konudan ters köşeye yatırıyor efenim.

  edit: imla.

 • hayta

  kelime anlamı "konuşma, konuşabilme"dir. düşünme-konuşma arasındaki bağlantı ihmal edilmekte. dil felsefesi iyi düşünmeli bu kelimeyi.

  1
 • laplace

  milli eğitim lise matematik müfredatının en önemli dersidir. çoğu matematik öğretmeninin ve lise öğrencisinin sklememesine rağmen analitik düşünceyi, problem çözme yeteneğini, olaylar üzerinde neden sonuç ilişkisi kurabilme becerisini geliştirir.

 • luna

  (bkz: mantık hatası)

  her şey mantık değildir, ama mantık da hatrı sayılmayacak bir şey değildir.
  mesela az önceki sivri olayı.
  mantıken sivrisineği öldürmeniz gerekir.
  ama kıyamaz öldürmezsiniz.
  o zaman bu ne olur, mantıksızlık olur.

  ısırttırttırtmayın hayvana kendinizi, evcilleşmiyorlar da, beyhude...

  1
 • don draper

  farabi tarafından 8 ana bölümde incelenir.

  Mâkulat (Kategoriler)
  El-ibâre (Önermeler)
  El-kıyâs (Birinci Analitikler)
  El-kıyâs (Birinci Analitikler)
  El-Cedel (Topikler)
  El-hikmet-ül-mümevvihe (Sofistik Deliller)
  Hitabet (Retorik)
  Şiir (Poetika)

  yöntem olarak'ta 5'e böler

  Argüman geliştirmede zihne talim yaptırarak hazırlaması
  mutlak bilgi ilimlerin kaynaklarına bir başlangıç yapması
  Açık ve mutlak kanunlar hakkında, özellikle fiziksel ilimlerin kuralları hakkında bir açıklık sağlaması
  Kitlelerle iletişim konusunda beceriler geliştirmesi
  Safsatayı reddetmeyi sağlaması

  .öyle yani, aristo sever, pikniğe gider.

  2
 • baholii

  (bkz: tmm)

  1