metodik şüphe

  • sicadnauseam

    rené descartes şüpheciliği farklı tanımlar ve ikiye ayırır bunlardan birisi septik şüphe diğeri ise metodik şüphedir.
    metodik şüphe yaklaşımına göre önce tanrıdan, insanlardan, çevreden ve kendinden şüphe etmek gerekir...

    1