mısır silajı

  • yumurtakokanrevani

    kilosu 12 kuruşa satılırken geçen yıl 20 kuruşa kadar çıkmış olup bu sene de kilosu 20 kuruştan gitmesi büyük ihtimal olan sığır yemidir.

    1