müşterek bahis harici koşan at

  • diko

    resmi programda müşterek bahis harici koşacağı ilan edilen ve koşuyu bitiriş derecesi müşterek bahisler yönünden yapılan değerlendirmede dikkate alınmayan atı ifade eder."

    -tjk.org'den alıntıdır.