neyin zaferinden bahsetmek

  • dmnrzv

    Savaşla aşkı karıştırmaktır.

  • laf ebesi

    o karanlıktan çıkmayı icap ettirir