noktalama işaretleri

 • ve sahnede

  duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretler olup... *

  şunlardır:

  - nokta
  - virgül
  - noktalı virgül
  - iki nokta
  - üç nokta
  - soru işareti
  - ünlem işareti
  - kısa çizgi
  - uzun çizgi
  - eğik çizgi
  - ters eğik çizgi
  - tırnak işareti
  - tek tırnak işareti
  - denden işareti
  - yay ayraç
  - köşeli ayraç
  - kesme işareti

  1
 • perceneige

  nokta (.)

  tamamlanmış cümlelerin sonuna koyulur.


  ben bugün çarşıdan nokta aldım.

  kısaltmaların sonuna koyulur.

  prof. dr. perce neige *
  vb.

  not: büyük harflerle yapılan kısaltmalara nokta koyulmaz.

  tbmm, ptt...
  gibi.


  sıra gösteren sayılardan sonra "-ıncı" ekinin yerine kullanılır.

  aman dikkat "." dan sonra bir daha ıncı, inci yazmayın.

  1. nesil yazar perce_neige


  saat ve dakika gösteren sayıların arasına koyulur.

  saat 12.23 de kötü sözlük'te buluşalım.


  virgül (,)

  birbiri ardına sıralanan eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasına koyulur.

  dün akşamki rakı sofrasında ezme, haydari, rus salatası vardı. *


  sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.
  sıralı cümle şudur ki: art arda yapılan bir kaç içi araya nokta koymadan peşi sıra anlatmaktır.

  sabah kalktım, kahvaltımı yaptım, kahvemi içtim, sözlüğe ilk adımımı attım.


  tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerinin sonuna koyulur.

  allah belanı versin senin, dedi.


  hitaplardan sonra koyulur.

  sayın yazar,
  muhterem çizer,
  arkadaşım casus,
  sevgili mod'um,
  gibi...


  arasöz ve aracümlelerin başına ve sonuna koyulur.

  bugün bir yazar,adını vermek istemiyorum, bana olan hayranlığını ilan etti. *


  cümle başında kullanılan "evet, hayır, yok, peki, tamam, olsun..." gibi sözcüklerden sonra koyulur.

  evet, şimdi geldik brokolinin faydalarına.


  iki nokta (:)

  kendisinden sonra örnekler sıralanacak söz veya cümlelerin sonuna koyulur.

  kahve yapmak için gerekli malzemeler: nescafe gold, şeker, tercihen süt ya da süt tozu.


  kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna koyulur. büyük harfle başlar.

  şunu hiçbir zaman unutmayın: aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş. *

  başkasından aktarılan cümlelerden önce koyulur.

  diyojen, iskender'e: "gölge etme, başka ihsan istemem." demiş.


  noktalı virgül (;)


  içinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

  sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak istiyorum.


  anlam karışıklığını önlemek amacıyla özneyi ayırmak için kullanılır.

  x; y, z, q dan daha akıllıdır. *


  üç nokta (...)

  bitmemiş cümlelerin sonuna koyulur.

  sen var ya sen...


  vb. anlamında kullanılır.

  yaz meyveleri: çilek, kiraz, karpuz, kavun...


  söylenmek istenmeyen (kaba, küfürlü, argo sözcüklerin yerine kullanılır.

  hay ben senin ... tamam mı? mutlu musun şimdi? yedin küfürü rahatladın mı?


  soru işareti (?)

  soru cümlelerinin sonuna koyulur.

  geldin mi?

  bilinmeyen, kesin olmayan veya kuşku duyulan bilgilerin yanında parantez içinde soru işareti kullanılır.

  perce_neige 1881 (?) doğumludur.


  ünlem (!)

  korku, heyecan, şaşırma, sevinme, üzülme, yakınma gibi duyguları ifade eden ünlemlerin veya cümlelerin sonuna koyulur.

  of allah'ım, nedir bu çektiğimiz!

  seslenme, uyarma, kızma, azarlama sözlerinden sonra konur.

  yazarlar! ilk hedefiniz yeni başlıklara yüklenmektir. ileri!


  alay, küçümseme, inanmama anlamı taşıyan sözcük ya da cümlelerden sonra parantez içinde verilir.

  yazarlık konusunda bizi çağ atlattın, tebrik ediyorum seni. (!)


  tırnak işareti (" ")

  aktarılan söz ya da cümleler tırnak içinde gösterilir.

  chicqo: " akıllı durmayana biletler benden." dedi.


  cümle içinde özel olarak belirtilmek, vurgulanmak istenen sözcükler tırnak içinde gösterilir.

  günümüz insanı "hoşgörü"den iyice uzaklaşmış.


  parantez [ () ]

  cümle içindeki açıklamalar, arasözler parantez içinde verilebilir.

  sözlüğümüzün müdür, (chicqo) iyi niyet gömleğini yırttı, attı.


  tiyatro eserlerinde kişilerle veya dekorla ilgili yapılan açıklamalar parantez içinde verilir.

  çocuk:(mal mal etrafına bakarak) nerdeyim ben?


  bir sözcüğün eş anlamlısı parantez içinde verilebilir.

  sizin kadar fedakar (özverili) yazarlar görmedim.

  köşeli parantez ([ ])

  parantez içinde bir bilgi daha vermek gerektiğinde karışıklığı önlemek için kullanılır.

  sizden objektif(nesnel [tarafsız]) yorumlar bekliyorum.


  kesme işareti (')


  özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

  bu akşam diiarien'e kahve içmeye gidiyorum.

  büyük harflerle yapılan kısaltmalardan sonra getirilen ekler, kesme işaretiyle ayrılır.

  kısaltmanın okunuşuna göre gelir ek.

  thy'nin (türk hava yolları'na göre değil, te,he,ye'ye göre gelir ek.)


  sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

  şubat ayının 29'unda buluşalım.

  not
  özel adlara getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz.

  adanalı, rizeli, sivaslı...


  anlam belirsizliğini gidermek için kullanılır.

  bu mevsimde dağlarda kar'ı göremezsin.


  kısa çizgi (-)


  satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmek için kullanılır.

  kendisine şukela veren yaza-
  ra teşekkür etti.


  cümle içindeki ara sözlerin başına ve sonuna konur.

  astanbul'a -tarih kokan bu şehre- doyum olmaz.


  dilbilgisinde kök ve ekleri ayırmak için kullanılır.

  gör - gü - süz - ler yol - cu - luk - tan


  matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır.


  sözlük-troll=huzur  eğik çizgi (/)


  şiirlerden yapılan alıntılarda, dizelerin yan yana yazılması gereken durumlarda, dizeleri belirtmek için kullanılır.

  ben senin en çok ellerini sevdim / bir pınar serinliğinde, küçücük ve ak pak / nice güzellikler gördüm yeryüzünde / en güzeli bir sabah ellerinle uyanmak. *

  adres yazarken apartman numarası ile daire numarası, semt ile şehir arasına konur.

  no: 15/38
  merkez/rize  bitiriş saatim: 13.31
  saygılar.

  8
 • kuzu

  (bkz: üç nokta)

  1
 • mutlu

  günlük hayattaki mimikleri yazıya taşımayı başaran anlamlı işaretlerdir.

  1
 • azazil

  ne güzeldir bunlar. okuyucunun işini kolaylaştırır, güzel bir görünüm sağlar. o virgülün aşağı doğru çıkıntısı insanı yer, bitirir.

  yani kullanın. yoksa gerçekten okumak zorlaşıyor.

  1
 • le poisson

  evet. yazarların ihmal ettiği işaretlerdir. ben konuştum bu noktalama işaretleriyle "biz yazarlara küsük gardaş, bizi kullanmıyolar" dediler. dedim yapmaz onlar öyle şey. yüzümü kara çıkartmayın canım yazarlar. entrylerinizde kullanın. çok yakışacak bak.

  3
 • bak yine konusuyor

  yazarken bunlardan sonra bir boşluk bırakmak çok da iyi çok da güzel olur. ayrıca kendilerine bkz kullanımı içinde küsülmeleri gerekir.

  2
 • gozlerim sigmiyor yuzume

  kullanmasını bilen yazar bulunca alnından öpme isteği uyandıran dil gereci.

  1
 • nutella hirsizi anarsik turist

  cumartesi gününden beri en azından 250 tane düzeltme yapmama neden oldular.

  ya bir insan nokta koymadan nasıl entry yazar yahu? nasıl içiniz rahat sizin.

  1
 • guneslenen yarasa

  ampersand da (&) bu kategoridedir.

 • fukara

  türk dil kurumu sitesinde ayrıntılı olarak hangi durumlarda hangi işaretin kullanılacağını bulabilirsiniz. referans aldığım tek sitedir.

 • shroud of frost

  sürüyle çeşidi var ama tamamını geçtim. nokta(.) lan noktaa! hadi bilemedin virgül(,) bunlar bile bir entryi okunabilir kılmaya yeterli lan!

  elimize yapışmaz.

  zahmet olmazsa, kullanınız.

 • fresa

  kullanımına özen gösterilmesi gereken işaretlerdir. korkmayın, yemezler.

  1
 • amatemde yatan koyu yesilayci

  kullanılması elzem olan, kimi zaman cümle içinde yer alan kelimelerden daha etkili olabilen işaretlerdir.

 • windranger

  a-aa?
  aaa!
  aaa?
  aaa...

  üç a ve dört örnek ile noktalama işaretlerinin önemini öğrendiniz.

 • wustenfuchs

  "fucking 12 year olds behind the computer screen"

 • diren

  yemegin tadi tuzu gibidir. dozunda kullanilirsa kelimeleri abad eder.

  3
 • merhaba

  kpss den sonra azalarak bitendir.

 • national pornographic

  çok önemlidir.

  (bkz: #3159286)

 • ne alakasi var hem kim diyo ya

  tamam düzelteyim bebeyim

 • tisliyorum

  kullanın arkadaşlar. sonra ne dediğinizi anlamak için kendimizi paralıyoruz.

 • sombrero

  her daim dikkat edilmelidir.