o sakalın ardında karanlık bir gerçek var

  • marlboro red

    2 yılı devirdiğim şu sözlükte görmüş olduğum en haklı söylem.

    gizliden gizliye, kulaktan kulağa, herkesin bildiği ama söylemekten imtina ettiği.

    4