one piece 835

  • nosferatu_alucard

    Bu haftaki bölümdür.

    --- spoiler ---

    big mom arch uzun zamandır devam ediyor ve birkaç hafta sonra nihai sona ulaşması bekleniyor. sıktı artık yeter. Bu haftaki bölümde görmüş olduğumuz: big mom'un, annesininin fotoğrafın parçalanması sonucu kafayı yemesi oldu. önümüzdeki hafta, big mom'un çocukluğuna deginilecek maximum 3 hafta içinde bu archın içinden çıkılır diye umut ediyorum.

    --- spoiler ---