perinçek'in 100bin imzayı beklediği gibi bekledim

  • kabul

    seni... diye devam eden komünist manifestodan bir pasaj.

    1