postmodernizm

 • klea

  modernizmin ötesi anlamına gelir. yani, yeni düşünceciliğin, akılcılığın ötesinde düşünebilmektir. her şeyin ortak amacını insanı özgürleştirmekte bulan bir sanat akımıdır. asıl amacı modernizmin eleştirilmesi ya da yerle bir edilmesi değil, onu var olan argümanlarla bir adım öteye götürebilmektir.

  1
 • caute

  20. yüzyılın leviathan ı.

 • espri yapamayan adam

  fikir akımlarının doruk noktası, babası.

  modernitenin getirdiği tüm dogmalara ve gerçekliklere getirilmiş müthiş bir eleştiri. gerçeği sorgulamak ve bireysel olanı algılamak açısından çok önemlidir. doğru ve gerçek olanı değil bakış açısını önemsemesi açısından son derece önemlidir.*

  gencay şaylan'ın postmodernizm kitabı bu konuda oldukça ayrıntılı ve açıklayıcıdır.

  1
 • tofita

  tanım olarak hala uzlaşılamamış bir kavram. modernizm sonrası mı, modernizmin üstü mü yoksa modernizmin yeni dönem alt dalı mı?

 • kedipirzola

  (bkz: na yenilik)

 • yalniz

  --spoiler--

  modernizmin sonrası ya da ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte yürütülmektedir.

  --spoiler--

  bu tanımdan da anlaşıldığı gibi olayın özü şudur:artık bütün entellektüel,sanatsal,felsefi alanlardaki gelişmeler yeni ufukların açılması durmuş ve her şey kendi kendini konu haline getirmeye çalışmışdır.felsefede 'felsefenin amacı felsefeyi yoketmektir' düşüncesi.sanatın kendi kendini konu haline getirdiği çalışmaların yoğunlaşması bunalım çağının dışa vurumudur.bunun tedavisi de ancak nietzsche nin büyük kültürel dönemler hep siyasi çöküntü zamanları olmuştur deyişi gibi ancak büyük bir siyasi boşluk geniş çaplı bir savaşdır.

 • yalniz

  postmodernizm, modernizm sonrası anlamına gelen akımdır.çok iyi bir tanımlaması yapılmamıştır.ama kişisel gözlemim olarak postmodernizmi, 'her şeyin kendini konu alması' olarak değerlendiriyorum.yani çağımız felsefesindeki, açıkca ifade edilen, felsefenin amacı felsefeyi yok etmektir ya da felsefenin amacı felsefeyi sorgulamaktır düşüncesi buna örnektir.yine sanatın kendini konu alması, 'sanatı konu alan sanat sergilerinin' artması, bu tür sanatçıların artması güzel bir örnektir.

  1
 • kotukadinmuzeyyen

  (bkz: postmodern aşk)  --spoiler--

  postmodern aşkmış sürmesi zormuş
  benliğim benliğini çok zora sokmuş

  --spoiler--

 • proust

  modernizmin insanlığı dünya savaşlarına sürüklemesinin ardından ona karşı hem bir itiraz hem de onu yenileme/aşma iddiasıyla ortaya çıkan "durum"dur. zira postmodernizm (biz böyle kullansak da) aslında herhangi bir -izm olamayacak kadar ele avuca sığmaz bir kavramdır.

  1
 • artikzamanigelmisti

  modernizm'in kapsamlı bir eleştirisidir. modernizm dediğimizse, avrupa'yı avrupa yapan değerler bütünüdür.

 • yorgo

  edebiyatta 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarındaki modernist arayışın eski canlılığını yitirmesinden sonra, çeşitli üslûp ve yönelişleri belirlemek için kullanılan terim. dışavurumculuk ve gerçeküstücülük akımlarına uzanan modernizm, geleneksel biçimlerin yükünden kurtulmak, öznenin yeni yaşantı olasılıklarına denk düşen yeni biçimler yaratmak istemişti. artık tümüyle yeni hiçbir şeyin olamadığı savıyla yola çıkan postmodernizmse, geleneği bilinçli olarak devralarak, onu baştan yadsımak yerine, onun sunduğu eski biçimler içinde dönüşümler yapma, gedikler açma stratejisini benimseyen bir akımdır.

  modernist edebiyatın öznesi, bireysel ama aynı zamanda evrensel bir öznedir ve çoğu zaman da erkektir. postmodernizmse her öznenin, her kahramanın, her değerin tarihsel, kısmî ve sınırlı olduğunu baştan kabul eder.

  postmodern edebiyatın başlıca temsilcileri arasında, umberto eco, gabriel garcia marquez, jaques deridda, italo calvino, john berger ve j. f. lyotard gibi romancılar ve edebiyatla felsefe arasındaki sınırı aşan düşünürler sayılabilir.

  1
 • stanic

  türkiye halkına bir mikroçip gibi yerleştirilen yapıdır.

  bu sayede yaratıcılıktan uzak, üretmeye üşenen, tüketmeyi marifet sanan bir millet oluverdik.

 • oneplusone

  (bkz: charlie chaplin) in modern times filmi sanırım birine postmodernizm`i anlatmanın an kolay yoludur.

  1
 • rocko

  modern bir sanat eseri, sanatçının hayata bakışının, gözleminin, estetik bir formda dışavurumuyla oluşur. sanatçının eseri üzerinde tanrısal bir hakimiyeti vardır ve her eser böylelikle öznel bir yaklaşıma sahiptir. postmodern düşünce yazarın bütünüyle tanrısal bir vasfa sahip olamayacağına, metnin yazardan bağımsız olacağına göndermeler yapar. çünkü metin yazarın anlatmak istedikleriyle sınırlandırılamaz ve ortaya çıktığı anda yazardan kopar; bu nedenle postmodern edebiyat metnin içeriğinden çok kurgusuyla ilgilenir. yazar üstkurmacayla kendini bu hakimiyetten kurtarır, belki metinler arasılığın kullanımıyla bunu destekler; tutarsızlıklar yaratıp, eksik veya yanlış bilgiler vererek metnin ve yazarın güvenilmezliğini vurgular. tüm bu özellikleri nedeniyle, okuyucunun yorumuyla tamamlanır. oğuz atay akımın türkiye'deki en güçlü yazarı olsa da, akımın özelliklerini en fazla sindirmiş roman orhan pamuk'un beyaz kale'sidir.

 • dangalak

  teorik olarak mümkün değil. modernite durağan yaşanan ve biten değil. modernite, post-moderniteyi de kapsıyor malesef.

  1
 • sour

  (bkz: katı olan her şey buharlaşıyor)

  1
 • okeanos

  ülkemizdeki öncüleri beyaz türkler diye adlandırılan güruh.

  He sorsanız çokta skimde mi ? değil tabi ki sırf şekil şukul konularda fikrimin olduğunu düşünsünler diye başlığı canlandırdım.

 • karamsarbeyaz

  bunla ilgili ödev hazırlamıştım. modernizm, postmodernizm, eleştirel kuram.. günlerim habermas ile benjamin ile frankfurt okulu ile geçmişti. belki çok önemli fikirler ya da teoriler ama ben tiksindiğim için olmasa da olur dediğim kuramlar bunlar.

 • cloudt

  Modern anlayışlar üzerine eleştirel bir bakış açısıdır.

  Postmodernizm, modern döneme ait bilim, kültür, sanat ve birçok alanda kendini göstermiştir.

  Bu anlayışa hâkim olmak için, modernizm. modernite ve modernleşme üzerine yapılan anlayışları/yaklaşımları kavramak gerekmektedir –ki dediğimiz gibi, bu bakış açılarına eleştiri olarak ortaya çıkmıştır.

  Bu fikrin çıkış serüveninin katkısı, modern dönem anlayışının sunduğu refah toplumun gerçekleşmemesi ve üstüne üstlük, ikinci Dünya Savaşı, nükleer tehdit, militarizm gibi durumların da tuz biber ekmesidir.

  Açlık, sefalet yaygınlaştıkça, geleceğe bakış açısı iyice karanlığa gömülmektedir.

  Bu yaklaşıma göre; her insan farklıdır, her insanın özü tek bir nokta şeklinde tanımlanamaz. Bireylerin farklılıklarından dolayı da, insanlığı ele alacak genel geçer bilimsel yasalar ortaya konamaz.

  Burada, pozitivist yaklaşımla ilgili eleştirel bir bakış açısı oluşabilir ama bir açıdan olumlu bakmaktadırlar. Tek ayrılıkları, pozitivistin tek araştırma yolu olmayacağıdır.

  Bununla birlikte, post modern yaklaşım, farklılığı, özgürleştirici güçleri ön plana sürmektedir.

  3
 • kazinayagi

  postmodernizm, modernite sonrası bir akımı ifade ediyor gibi görünsede öyle değildir. kabaca, Avrupa merkezli (modernite) kültüre, tezat oluşturacak yahut modern kültürün dışında kalan herşey modern insan için postmoderndir.

  1
 • anarsik coban

  insanların çok fazla kafa yormak istemedikleri bir ''düşünce konsepti'' diyebiliriz sanırım. post-modernizm yaptım yer misiniz?
  işin içine ''modern'' kelimesi girdiği vakit, yine yüzyılın son hastalıklarından olan bu ''elime konuş'' mantığını barındıranların çok da yaklaşamayacağı bir konum.
  olum modernliğin sorun edilmesi neden bu kadar sorun ediliyor cidden merak ediyorum. yani bilgi artık eskisi gibi yürümüyor. modern düşünce çok basit kalıyor. modern düşünce yöntemleri çözemiyor sorunlarımızı çünkü kendisini iyi saklıyor.
  zor olanı aramak neden bu kadar yorucu lan sizin için?
  boş boş oturmasanıza, düşünün!

  2
 • floydist

  kelime olarak evet, modernite sonrası. anlam olarak ise modern hayatın eleştirisi ve reddine kadar gider. modern hayatın getirdiği her şeye karşı olma durumu olabilir. tüm 'izm lere, gravata, saat takmaya, zamanı planlamaya, çalışma ve eğitime...vs. anarşist düşüncenin destekleyicisi olabilir. hangi bağlamda düşünüldüğü önemlidir, neoklasik anlam da yüklenebilir, swatch saat ve puşi'yi aynı anda takmak da postmodernizm olabilir.

  1
 • kisisel illeti

  freudçuluğa septik bir saygı duruştur.

 • otodidakt

  (bkz: zygmunt bauman)