ron paul

  • parliament mavisi

    hırsızlık yapmayın çünkü hükümet rekabetten hoşlanmaz lafının sahibi. iyi demiş.