şapkasını önüne koyup düşünen hatun

  • kabul

    ne gariptir ki iv. murad ile aynı fikirde değildir.

    1