seks görünce laik laik konuşmak

  • kabul

    solun iktidara gelememesinin yegane sebebi. sağ öyle değil, hem muta muta konuşuyor hem de olayı çaktrmıyor.