selen kusurları

 • monalisa

  selen kusurları genel bir sağlık bozukluğundan, bir veya birkaç ses organındaki hastalıktan ileri gelebilir. ya da kötü bir alışkanlıkla yerleşmiş olan bazı ses ve boğumlanma kusurlarından kaynaklanabilir.
  sağlık sorunları yüzünden oluşan selen kusurları düzeltilemese de kötü alışkanlıktan
  kaynaklanan selen kusurlarını birtakım alıştırmalarla düzeltmek mümkündür.
  bu alıştırmaların çoğunun etkili olabilmesi, solunum alıştırmalarına dayanmaktadır.
  çünkü, düzeltilmesi gereken kusurlar doğru soluk almamaktan kaynaklanmaktadır.
  selen kusurlarına bakacak olursak bunların, kuvvetsizlik, ses titrekliği ve tiz ve keskin
  ses olmak üzere üçşekilde olduğunu görmüş oluruz


  *

  5